Gå til hovedindhold
Du er her:
Pige står på hænder

Vi skaber hele, glade og livsduelige børn

Vi skaber hele, glade og livsduelige børn

På Lundtofte Skole arbejder vi for et trygt og aktivt læringsmiljø, hvor alle er i trivsel og udvikler sig - personligt, fagligt og i fællesskab.
 

Velkommen til Lundtofte Skole

På Lundtofte Skole sætter vi fællesskabet højt. Vi arbejder hver dag på at give hvert enkelt barn den omsorg og tryghed, som skal til, for at det trives bedst muligt.

Skolen har fødselsdag den 29. oktober 1953.

Ombygning af Lundtofte Skole

Lundtofte Skole er en skole præget af en kultur, hvor dannelse, fællesskab, rummelighed, trivsel og engagement er de bærende værdier. De kreative fag bruges til at danne og fastholde et stærkt fællesskab, og det nybyggede kulturcenter er en understregning af skolens profil som kulturbærende i lokalområdet. 

En omfattende helhedsrenovering af skolen henover det næste halvandet år skal løfte indeklimaet markant, skabe et bedre flow imellem funktionerne og give både elever og lærere et mere tidssvarende og inspirerende læringsmiljø. Eksisterende klasselokaler udvides i skolens brede gangareal - en løsning, der giver mulighed for differentieret undervisning i den enkelte klasse og aktivering af døde kvadratmeter. I tillæg hertil udvides hver klasse med grupperum i åben forbindelse med klassen, og der etableres lærings-karnapper i facaden. 

Bygningerne forandres og transformeres desuden til et lokalt kultur- og læringscenter for klubber og foreninger, mikrobibliotek samt en moderne ramme for den nuværende skoleundervisning. Bl.a. flytter Lundtofte Medborgerhus, Keramikværkstedet og Klubben ind.

I dagtimerne skal det nye kulturcenter fungere som det centrale samlingspunkt for skolens elever og lærere, hvor der bliver plads til teater, musik, morgensang og sociale arrangementer. Når eleverne så går hjem, slår kulturcentret dørene op for gæster og lokale borgere, som inviteres indenfor til arrangementer, koncerter og oplevelser. På den måde er det ikke alene skolen, men hele området, der får en ny bygning.  

Det betyder at der sættes pavilloner op på boldbanen, hvor 4.-6. årgang skal undervises, desuden er Carlshøjvej 10 i gang med en totalrenovering, så udskolingen får sit helt hus, hvor de kan indrette det mest fantastiske udskolingsmiljø.

Vi glæder os til at se det færdige resultat :-)

Genhusningsmøde for indskoling 11.06.20

Genhusningsmøde for udskoling 11.06.20

Præsentation fra genhusningsmøde 11.06.20