Gå til hovedindhold
Du er her:

Dette arbejder vi hen imod

På Lundtofte Skole har vi blandt andet fokus på egen læring, motion og bevægelse, digitale medier og naturfag

Bevidsthed om egen læring

Alle elever er bevidste om egen læringsproces. I undervisningen arbejdes der med synlig læring - i form af synliggørelse af læringsmål og progression samt feedback som fundament for elevernes faglige udvikling. 

Vi udfordrer alle elever uanset deres baggrund og forudsætninger. Eleverne oplever, at de kan være vedholdende både fagligt og personligt samt være åbne over for at udvikle sig. 

Motion og bevægelse

På Lundtofte Skole foregår læring i et aktivt og inspirerende miljø, som motiverer til fysiske aktiviteter og bevægelse. Såvel inde- som udearealer indtænkes og udvikles i forbindelse med vores ombygning i 2020. 

Digitale medier

IT er en integreret del i alle fag som et naturligt element i læringsprocessen. Alle elever anvender digitale medier både ved vidensopbygning og ved selv at skabe digitale produkter. Eleverne har en kritisk og analytisk tilgang i deres anvendelse af digitale medier. 

Naturfaglig dimension

Vi arbejder sammen med uddannelsesinstitutioner, DTU og lokale virksomheder om at udvide og udfordre elevernes naturfaglige forståelse. 

Alle skolens elever og medarbejdere arbejder hen imod en udvidet forståelse for bæredygtighed og tager ansvar for miljøet. 

Lundtofte Skole og kulturcenter

Lundtofte Skole skal i 2020 ombygges, så den kan rumme faciliteter både til skolen og de til skolen knyttede institutioner og til fritids- og kulturlivet.