Gå til hovedindhold
Du er her:

Gruppeordning

I gruppeordningen ved Lundtofte Skole modtager vi med ADHD og autismespektrum forstyrrelser.   

 

 • Fysiske rammer

  Gruppeordningen har til huse, på egen matrikel, lige over for selve Lundtofte skole. Vi holder til i to huse, og vi har egen legeplads og boldbane. 

  Gruppeordningen er beliggende lige op ad Dyrehaven, Mølleåen, Ørholm og Det Danske Schweiz samt den øvrige skønne natur i området.   

  Hovedskolen er netop ombygget og udvidet med eget kulturcenter, integrerede klubfaciliteter og nye faglokaler. Lundtofte skole er kendetegnet ved at have fokus på børns musiske og kreative evner. Vi dyrker fællesskabet med hovedskolen og deltager i flere aktiviteter – blandt andet Grøn Dag, motionsløb og ugentlig morgensang. Her deltager vi afstemt efter det enkelte barns situation og udfordringer.     

  Vores hovedskole fungerer som inklusionsskole, og vi tilrettelægger individuelle forløb i takt med, at eleven opnår tilstrækkelig faglig og social progression til at kunne deltage nogle timer i et enkelt eller flere fag i en normalklasse.    

 • Undervisningen

  Målet er, at eleverne skal blive ”livsduelige”, hvilket betyder, at de unge, når de forlader vores gruppeordning, skal være i stand til at klare hverdagens funktioner, være klar til et individuelt tilrettelagt ungdomsuddannelsesforløb, videre skolegang, ungdomsuddannelse, job eller lign.   

 • Pædagogiske visioner

  Kendetegnende for børnene i vores gruppeordning er, at de har brug for en høj grad af strukturerede rammer, forberedelse og forudsigelighed - for eksempel i form af kendte og stabile voksne og et fast, kendt skema. I hverdagen lægger vi vægt på, at der er tid, ro og tålmodighed som forudsætning for barnets læring.    

    

  Vi fokuserer på barnets ressourcer og arbejder med dets udfordringer ud fra et anerkendende pædagogisk synspunkt, med en low arousal-tilgang og ud fra, at børn gør det godt, hvis de kan! Det er vores fornemmeste opgave, at støtte dem til at kunne dét.  

    

  Mange af vores børn kommer til os efter lange perioder med mistrivsel af forskellig karakter, og her kan de i små, trygge rammer hjælpes tilbage på sporet. Det gør vi dels ved at have fokus på barnets relationskompetencer og psykosociale udfordringer. Vi underviser blandt andet børnene i socialfag, hvor selvforståelse og relationsdannelse underbygges af både kognitive og mentale copingstrategier.   

  Der arbejdes både i grupper og med individuelle samtaler. 

  Vi har en høj grad af familieinddragelse, så vi sikrer os at komme hele vejen omkring barnet.  

 • Personalet

  Gruppeordningens personale består af lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere.  

  Vi er en gruppe med mange års erfaring fra både special- og alment skoleregi. 

  Vores erfaringsgrundlag rummer efteruddannelser og kurser inden for Low Arousal, Specialpædagogisk PD, psykomotorik, PDA, mm.  

  Flere har desuden erfaringsmæssig baggrund inden for andre specialpædagogiske områder.