Gå til hovedindhold
Du er her:

Pædagogisk grundlag

Vi ser læring i et bredt perspektiv - som en livslang proces, der både foregår i skolen og i fritiden

Livslang læring

Vi ser læring i et bredt perspektiv - som en livslang proces, der både foregår i skolen og i fritiden. 

Tryghed og trivsel

Læring foregår bl.a. i fællesskaber, hvor den enkelte elev føler sig tryg, hørt og ansvarlig. Derfor har vi på Lundtofte Skole fokus på relationer mellem elever, lærere og pædagoger. 

Kreativ, eksperimenterende og medskabende

På Lundtofte Skole er vi bevidste om, at læring kan opstå på forskellige måder. Der er ikke kun én metode til læring. Vi tilstræber, at alle fag og læringssituationer giver mulighed for, at eleverne kan fordybe sig, eksperimentere og være kreative. 

Vi skaber rum for, at eleverne tør begå fejl, og at de forstår udviklingspotentialet heri. Dagligdagen er præget af en dialogisk tilgang, hvor elevernes meninger er vigtige. 

Forventninger til læring

Det er vigtigt, at eleverne har lyst til at lære. Vi ved, at elevernes motivation og egne forventninger er vigtigt for deres læring. Derfor stræber vi efter at planlægge læringsituationer, som bygge rpå elevernes viden og vækker deres interesse og nysgerrighed. 

Det er vigtigt, at eleverne er ambitiøse og tager udfordringer op, og derfor vil de blive mødt med tydelige forventninger ift. faglighed og indstilling til læring. 

I et fællesskab med eleverne arbejder vi på at skabe et sprog omkring læring, der giver eleverne mulighed for at øge bevidstheden om egen læring samt om læringsstrategier og dermed fremme refleksiv tænkning.