Gå til hovedindhold
Du er her:

SFO

Vi sætter fokus på børnenes trivsel og udvikling af sociale kompetencer.

I det daglige arbejde med børnene sættes fokus på børnenes trivsel og udvikling af sociale kompetencer. Vi prioriterer i høj grad at skabe rum for etablering og udvikling af kammeratskabsrelationer imellem børnene. Samtidig arrangerer vi et udbud af daglige aktiviteter, som børnene kan deltage i.

 • Indendørs

  Her bestræber vi os på, at der er så rent på gulvene, at børnene kan benytte dem til leg. Børnene må ikke benytte udendørs fodtøj indenfor i perioden fra efterårsferien til påske. Vi henstiller ligeledes til forældre og andre der kommer i huset om at vise hensyn. 

  Ved afhentning af børnene bedes du være opmærksom på, at børnene får ryddet op inden I går, så kammeraterne eller pædagogerne ikke står tilbage med det hele. 

 • Børnegarderober

  Børnenes garderober er små og trange. Pladsen i garderoben fordrer, at børnene får hjælp fra forældre og lærere at holde orden i egen garderobe. Hvis garderoberne ikke efterses, og ubrugte ting og sager ikke hjemtages opleves hurtigt kaoslignende tilstande, hvor børnenes ting kan blive væk. 

 • Regler

  Regler skal der være, når mange mennesker skal fungere sammen. 

  Vi fokuserer især på ordentligt sprogbrug, adfærd inden døre (ikke løbe og råbe), oprydning og omtanke over for hus, materialer og andre mennesker. 

  Børnene lærer fra starten på hvilke områder de må opholde sig såvel inde som ude. Børnene må gerne medbringe eget legetøj - men på eget ansvar. Gameboy, Nintendo og lignende spillemaskiner må dog kun medbringes på fredage. Børn og forældre har medansvar for at holde orden i garderober og køleskabe. 

 • Forældresamarbejde

  Den daglige dialog med forældregruppen prioriteres højt. Vi vil meget gerne drøfte dit barns trivsel og udvikling. 

  Hvis der er behov for en uddybende samtale er du altid velkommen til at aftale en tid med dit barns primærpædagog/medarbejderne omkring maj-børnene. Vi vil oftest kunne føre disse samtaler morgener og sene eftermiddage. Vi afvikler desuden skole/hjem samtaler og forældremøder i samarbejde med undervisningsdelen. 

 • Skolepædagoger

  Til alle klasser fra bh.kl. til og med 3. klasse, er der tilknyttet skolepædagoger, der oven i SFO-arbejdet har tid i undervisningsdelen og tid til samarbejde med lærere i klassen. Vi har tæt samarbejde med skole-delen og samarbejder i årgangsteam. 

  Pædagoger varetager rollen som primærpædagog i de enkelte klasser og opbygger sammen med lærerne et nuanceret kendskab til børnene i klassen og i SFO. Primærpædagogen fokuserer således på det enkelte barns trivsel i dialog med klasselærer og forældre. 

 • Hverdagen i SFO

  For de børn, der har behov for pasning før skoletid, starter dagen stille og roligt sammen med to medarbejder, der åbner SFO fra kl. 7 om morgenen. Børnene hygger og vågner ordentligt op, inden de 10 før skolestart sendes i skole. I forbindelse med tidlig SFO-start varetager de faste medarbejdere SFO-tilbuddet i børnenes basislokaler i tidsrummet 7.00 - 9.00. 

  Efter skoletid og på skolefridage går det løs med aktiviteter inde som ude med mulighed for fysisk aktivitet, at spille spil, tegne, læse, lege med lego, playmobil, biler, bordtennis, bordfodbold, træværksted, ler, syslerier, leg gymnastiksal og meget mere. 

  Udendørs har børnene mange udfoldelsesmulighed med legeplads, skolegård, boldbane. Alt bliver flittigt brugt til fodbold, rundbold, rulleskøjteløb, mooncars, legecykler, klatrelege i hækkene og børnenes selvorganiserede lege osv. 

  I tidsrummet 15.00 - 16.00, får børnene en mindre ting at spille og lidt at drikke i caféen. Hvis børnene har behov for et egentligt eftermiddagsmåltid, skal dette medbringes hjemmefra. 

 • Når du skal hente dit barn i SFO

  Du vil hurtigt opdage, at det er en god ide at afsætte god tid til afhentning. Vi har glæden af at have mange børn, og store arealer inde som ude. 

  På SFO har vi kontrolleret pasning af børnene. Dette betyder i praksis at børnene hver dag modtages og bliver "krydset" ind af kukkeren. Kukkeren passer telefonen, sender børnene hjem, til og fra efter aftale, har kontrol med afkrydsning osv. 

 • Skoleferieåbning

  På skolefridage og i skoleferier er der åbent fra 7.00 - 17.00 (fredage 7.00 - 16.00). 

  Af hensyn til planlægning, udflugter og personalets ferieønsker, beder vi dig være omhyggelig med at melde til i god tid. 

  På skolefridage er seneste mødetidspunkt for børnene kl. 10.00, da vi bl.a. benytter dagene til udflugter. Tirsdage og torsdage er faste udflugtsdage i ferier. 

  I ugerne: 28+29+30 afvikler i fællespasning for alle SFO-børn i Lyngby Taarbæk Kommune. Deltagelse i fællespasningen kræver tilmelding. SFO udsender hvert år tilmeldingssedler og information om tilbuddet til alle forældre med børn i kommunens SFO'er. 

 • Tidlig SFO-start

  Fra den 1. maj afvikles et intensivt indkøringsforløb frem til juli måned. I denne periode lærer børnene hvad de må, kan og skal når de går på SFO. I perioden arbejdes med et struktureret forløb fra kl. 9 til kl. 13. Her vil perioder med leg og kreative aktiviteter blive suppleret med skolelignende aktiviteter, der ruster børnene til starten i børnehaveklassen i august måned. I maj-juni arbejder vi også målrettet med at danne nogle velfungerende klasser. Hvilken klasse, man skal gå i, er afklaret inden sommerferien starter.

  I eftermiddagstimerne vil børnene kunne deltage i almindelige SFO-aktiviteter sammen med de øvrige børn i SFO. I indkøringsperioden er der tilknyttet fem faste medarbejdere, der følger børnene hele dagen. Børnene vil om eftermiddagen blive introduceret til værkstedsaktiviteter og samtidigt lære husets øvrige medarbejdere at kende.