Gå til hovedindhold
Du er her:

Klub Lundtofte

Klub Lundtofte er organisatorisk en del af det samlede tilbud på Lundtofte Skole.

Fritidsklubben er et tilbud til alle børn i 4. - 6. klasse.

Vi er organisatorisk en del af det samlede tilbud på Lundtofte Skole.

 • Åbningstider

  Fritidsklubben er åben alle skoledage kl. 13.35 - 17.30 (fredag 16.30). 

  Klubben er åben alle skoleferiedage i tidsrummet 10-16. 

  Børn, der har behov for at møde tidligere, kan benytte SFO-tilbuddet i tidsrummet 7 - 10. 

  Børn i 4. klasse kan desuden møde i SFO i tidsrummet 7-8 på almindelige skoledage. 

  Klubben er lukket de samme dage som SFO'en:

  • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
  • Grundlovsdag
  • Dagene mellem jul og nytår

  Klub Lundtofte har fællespasning for fritidsklubberne i Lyngby-Taarbæk Kommune i ugerne 28-30. 

 • Fra SFO til klub

  I marts og april samarbejder SFO og klubben om et introforløb for 3. klasserne for at styrke en god overgang mellem SFO og klub. Den 1. maj begynder de indmeldte børn fra 3. kl. i fuldt omfang i klubben. 

  I klubben er der nye udfordringer, der tager udgangspunkt i børnenes modenhed og interesser med et større behov for frihed til at vælge og organisere deres aktiviteter og udvikle det sociale liv i aldersgruppen. 
  Klubbens medarbejdere ønsker et tæt samarbejde med forældrene, når der er behov for det. Forældre orienteres løbende om klubbens aktiviteter. 

 • Aktiviteter

  De daglige aktivitetstilbud i klubben tager udgangspunkt i fire hovedområder: 

  • Kreativitet
  • Musik
  • Sport
  • Spil

  Det er vigtigt for os, at klubben er et frirum, hvor man selv vælger sine aktiviteter inden for klubbens rammer, og hvor man kan være sammen, uden at der nødvendigvis er en voksen med. 

  Klubben har en base på skolens 1. sal i lokalerne 16,17 og 18 med:

  - Café, hvor man kan hygge, spille brætspil og deltage i madlavning.
  - Hyggerum med bløde møbler, mulighed for at lave kreative aktiviteter, spille spil og se TV.
  - Gamerrum med fire computerem Playstation 4 & 5 og et poolbord.

  På gangarealet udenfor basen er der bl.a. bordfodbold og i skolens kulturcenter to bordtennisborde. Vi kan benytte alle skolens faglokaler som billedkunst, håndværk & design, musik og idræt, der også foregår i Lundtoftehallen. Klubben har et stort udvalg af udendørs legeredskaber til brug på skolens udearealer. 

  I løbet af året har vi en række fester, arrangementer og ture, og vi deltager i turneringer og fester med andre klubber i kommunen. 

  Du kan få et overblik over de daglige aktiviteter og årets gang her: https://lundtofteskole.ltk.dk/efter-skoletid/klub-lundtofte

  Om eftermiddagen får børnene tilbudt en lille snack i overensstemmelse med skolens kostpolitik. Snacken kan ikke erstatte en god skolemadpakke. 

   

 • Indmeldelse i klub

  Indmeldelse sker på den digitale pladsanvisning.

  https://www.ltk.dk/borger/dagtilbud-og-skole/skole-sfo-og-klub/mit-barn-skal-i-sfo-eller-klub/skriv-dit-barn-op-til-fritids-junior-eller-ungdomsklub

  I 2023 er egenbetalingen for at gå i klub 942 kr./md. i 11 måneder (juli måned er betalingsfri).

  Der ydes søskenderabat på 50% for barn nummer to og følgende børn. 

  1. maj i det år, hvor børnene går i 6. klasse, overflyttes de til Juniorklubben, som er for 7. klasse. Der er omtale af juniorklubben på vej på skolens hjemmeside. I 2023 koster det 643 kr./md. i 11 måneder at gå i juniorklub.